Rekuperace

Rekuperace odpadního tepla

Rekuperací se rozumí zpětné získávání tepla z různých zdrojů, nejčastěji z odpadního vzduchu a vody. Výhodou rekuperace je zásadní snížení spotřeby energie v objektu a potřebného topného výkonu zdroje tepla.

Přínos

Technologie pro využití odpadního tepla z výrobního procesu ve firmě BOSCH

Přínos

Co rekuperace odpadního
tepla přináší?

 • Využití tepelné energie, která je v budově nebo provozu k dispozici zdarma
 • Snížení nákladů na vytápění a přípravu teplé vody v budově
 • Snížení nákladů na chlazení technologie produkující odpadní teplo
 • Snížení nároků na instalovaný výkon zdroje tepla nebo chladu
 • Zlepšení pracovního prostředí odvodem tepelné zátěže z prostoru pobytu osob
Využití

Tepelné čerpadlo IVT pro využití tepla z klimatizace v obchodním domě WESTFIELD CHODOV

Využití

Pro koho je rekuperace
tepla vhodná?

 • Výrobní podniky, kde technologie produkuje odpadní teplo ve formě ohřáté vody nebo vzduchu
 • Hotely, kancelářské budovy, datacentra, kde vzniká odpadní teplo z klimatizace
 • Potravinářské provozy jako jsou pivovary, mléčné farmy, vinařské provozy, kde je při výrobě produkty potřebné střídavě ohřívat a chladit
Výhody

Výměník pro využití tepla ze sklepů v Madetě Český Krumlov

Výhody

Výhody řešení rekuperace
tepla s GT ENERGY

 • Máme praktické zkušenosti z návrhu, instalace a provozování desítek systémů využití odpadního tepla
 • Dokážeme vyřešit a navrhnout i atypické systémy získávání tepla
 • Naše rekuperační tepelná čerpadla dokáží dodávat vodu o teplotách 60 až 120 °C

Reference

Naše technologie najdete i v nejvyšší obytné budově v ČR

Využití odpadního tepla ve výrobním podniku

Využití odpadního tepla ve výrobním podniku

Výkon tepelných čerpadel 840 kW, České Budějovice

Vytápění a chlazení technologie v minipivovaru

Vytápění a chlazení technologie v minipivovaru

Výkon topení 32 kW / Modrava

Zdroj tepla a chladu pro vinařský provoz

Zdroj tepla a chladu pro vinařský provoz

Výkon topení/chlazení 70 kW / Velké Pavlovice

30 000

Dodaných
čerpadel

390 000 kW

Celkový instalovaný výkon
tepelných čerpadel

515 m

Nejhlubší vrt,
který využíváme

1.2 mil. m

Celková délka
využívaných vrtů

15 000 m

Největší plošný kolektor,
který využíváme