Rekuperace tepla

Rekuperací se rozumí zpětné získávání tepla z různých zdrojů, nejčastěji z odpadního vzduchu a vody. Výhodou rekuperace je zásadní snížení spotřeby energie v objektu a potřebného topného výkonu.


Co přináší?

  • Využití energie, která je k dispozici zdarma
  • Snížení provozních nákladů budov
  • Snížení nároků na instalovaný příkon zdroje tepla  
  • Zlepšení pracovního prostředí odvodem tepelné zátěže  

Výhody našeho řešení:

Pro koho je vhodná?

  • Výrobní podniky
  • Hotely, bytové domy
  • Technologické provozy

Příklad výměníku pro využití tepla ze sklepů v Madetě Český Krumlov:

teplo ze sklepa