energetická koncepce gt energy

Zhodnotíme energetické potřeby budovy a vnitřní technologie jako celku a navrhneme zásobování teplem, chladem a případně elektřinou pro celý objekt.

bilance energií

Proč je výhodné nechat si zpracovat energetickou koncepci?

 • Vyhnete se běžné chybě, kdy návrh vytápění, chlazení a případné energetické požadavky technologií řeší nezávisle na sobě několik specialistů. 
 • Získáte záruku, že budou zohledněny požadavky na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení a možnost využití odpadního tepla, případně možnosti dalších technologií a jejich vzájemná synergie. Pokud jsou profese řešeny nezávisle několika specialisty, systémy nemusí být propojené a často dochází k maření energie (nevyužití odpadního tepla) a navýšení investice (oddělené zdroje tepla a chladu).
 • Energetická koncepce GT Energy vám ukáže i jiné možnosti zásobování energiemi než ty, se kterými běžně pracují jednotliví specialisté projektující budovu.     

Co koncepce obsahuje? 

 • Zmapování dostupných zdrojů energie a vyhodnocení jejich možných vzájemných kombinací.
 • Stanovení orientačních investičních a provozních nákladů pro více variant.    

Jaký je rozdíl mezi cenovou nabídkou a energetickou koncepcí?            

 • Cenová nabídka je pasivní reakce na poptávku – pouze se ocení technologie požadovaná zadavatelem a nezohlední se možné úspory investičních nebo provozních nákladů.  
 • Energetická koncepce vyžaduje tvůrčí přístup, dlouholeté zkušenosti a dobrý přehled o vhodných a dostupných technologiích z pohledu technické proveditelnosti, ekonomické efektivity a enviromentálních dopadů.

Proč koncepci od GT Energy?

 • Energetické koncepce nás neživí a nevytváříme tak „tlusté spisy“ plné frází. Získáte stručný dokument obsahující jen důležitá fakta pro snadné a rychlé rozhodování.
 • Sledujeme vývoj úsporných technologií ve světě a ty nejlepší využíváme. 
 • Můžeme doporučit nejvhodnější technologii, protože nejsme vázáni jen na jednu značku.
 • Nejsme teoretici. Doporučená technická řešení jsme také schopni realizovat.
 • Máme zkušenosti z více než 30 000 instalací tepelných čerpadel, která jsme doposud navrhli a dodali.

Reference energetických koncepcí GT Energy

IVT rekuperace saunia

 • Pobočky Saunia (využití odpadního tepla ze saun pro přípravu teplé vody a vytápění)
 • ŘSD Bernartice (revitalizace areálu s TČ země/voda)
 • Hotel Revelton (změna z CZT na TČ vzduch/voda)
 • Hotel Holzberg (doplnění kotle na biomasu o TČ vzduch/voda s možností souběžné výroby tepla a chladu)
 • MŠ Kostelec na Černými Lesy (změna z elektrických akumulačních kamen na TČ vzduch/voda)
 • Maso Brejcha (příprava teplé vody o teplotních hladinách 45, 60 a 90°C pomocí vysokoteplotních TČ)
 • Agropartner (vytápění admin. budovy a servisu pomocí hybridního zdroje TČ vzduch/voda a vysokoteplotního TČ)
 • Hala RTR (vytápění a chlazení plynovým TČ vzduch/voda)
 • First Farm (příprava teplé vody z odpadního tepla pro chlazení mléka)
 • BD V Lomu (TČ země/voda s vrty pro vytápění, přípravu TV a chlazení)
 • BOTANICUS - audit areálu s využitím tepelných čerpadel (2018) 
 • Metro Florenc - studie energetické koncepce vytápění, přípravy TV a VZT ve stanici metra Florenc (2018)
 • Kúpele Lúčky - hodnocení stávajícího stavu a doporučení úsporných opatření (2018) 
 • SPŠ strojní, Tachov – studie modernizace zdroje tepla (2018)
 • Plzeňské městské dopravní podniky – studie energetického hospodářství - vozovna Slovany (2018)
 • Hotel Stříbrná – variantní studie zdroje tepla (2018)
 • KIMBERLY CLARK - koncepce využití odpadního tepla (2017)
 • Aquapark Šutka - koncepce využití odpadního tepla (2016)
 • CHOCOLAND Kolín - koncepce využití odpadního tepla (2016)
 • Plavecký bazén Tábor - koncepce využití odpadního tepla (2016)
 • BOSCH České Budějovice - koncepce využití odpadního tepla (2015)
 • Kampus Alberov Univerzita Karlova - energetická koncepce pro architektonickou soutěž (2016)
 • ČSOB SHQ - posouzení návrhu využití geotermální energie pro vytápění a chlazení nové budovy (2015)
 • Tennis club Mariánské lázně - energetická koncepce vytápění a chlazení hotelu (2015)
 • Domov důchodců Velké Hamry - koncepce snížení nákladů na přípravu teplé vody (2016)
 • RIVER PARK - koncepce geotermálního zdroje tepla a chladu pro nový bytový komplex (2014)