Monitoring tepelných čerpadel

Monitoring

Cloud monitoring a analytika pro bezstarostný provoz tepelných čerpadel a jejich optimalizaci

Co je GT EcoSave?

 • Diagnostický nástroj pro techniky k přesné diagnostice a automatické kontrole správného provozování tepelného čerpadla 
 • Analytický nástroj pro optimalizaci a vyhodnocování vývoje stavu systému v průběhu jeho životnosti
 • Prediktivní monitoring vyhodnocující velké množství dat v CLOUDU
 • Kombinace hardwarového řešení spolu s CLOUD službou

Výhody GT EcoSave

 • Snížení provozních nákladů díky optimalizaci chodu tepelného čerpadla
 • Ochrana investice a prodloužení životnosti (prediktivní monitoring odhalí nežádoucí vzorce v provozování systému)
 • Rychlejší a levnější servisní zásahy, měsíční reporty o efektivitě a zdraví systému
 • Spolehlivější provoz díky neustálému dohledu dispečinku

Výhody pro developery a montážní firmy

 • Úspora času díky online uvedení do provozu
 • Asistence dodavatele při topných zkouškách
 • Možnost připojení bez dodatečného hardware

Výhody pro MaR firmy

 • Možnost napojení do systému pomocí API
 • Rychlejší odladění správného řízení strojovny 
 • Kompatibilita s PLC jednotkami od různých výrobců

Funkce GT EcoSave


Přehled hlavních funkcí monitoringu GT EcoSave:

 • 24/7 monitoring
 • Pokročilá datová analytika a využití AI
 • Prediktivní diagnostika chyb dříve než nastanou (využití BIG DATA a AI)
 • Automatický systém detekce úniku chladiva
 • Notifikace a alarmy na e-mail
 • Datová historie po celou životnost zařízení

Parametry systému

 • Vysoká vzorkovací frekvence načítání dat (3-10s)
 • Vysoká dostupnost SLA > 99,95 díky využití CLOUD řešení
 • Možnost připojení k síti LAN, WiFi, LTE

V jakých situacích je GT EcoSave nenahraditelný?


Odhalování chyb a provozních nedostatků 

GT EcoSave odhaluje chyby, které by se v běžném provozu tepelného čerpadla odhalily až za dlouhou dobu nebo vůbec. Tím výrazně pomáhá ke snížení provozních nákladů a prodloužení životnosti. Předchází stavu, kdy systém s tepelným čerpadlem funguje z pohledu investora bezchybně (topí, chladí), ale přitom může vykazovat zásadní nedostatky.

 • Nevhodné nastavení výstupní teploty vody z tepelného čerpadla - negativně ovlivňuje topný faktor 
 • Nesprávné nebo nevhodné řízení nadřazeným systémem (časté starty kompresorů, provozování mimo doporučené hodnoty, zbytečné využití bivalentního zdroje tepla) - negativně ovlivňuje životnost technologie
 • Problémy spojené s uvedením do provozu (zavzdušněný systém, atd.) - zvyšuje náklady na odstranění chyb po předání díla
 • Nevhodné zásahy do konfigurace tepelného čerpadla neproškoleným personálem 

Reference

Naše technologie najdete i v nejvyšší obytné budově v ČR

Vytápění a chlazení pasivní administrativní budovy

Vytápění a chlazení pasivní administrativní budovy

Výkon topení/chlazení 68 kW, Brno

Ohřev plaveckého bazénu tepelným čerpadlem

Ohřev plaveckého bazénu tepelným čerpadlem

Topný výkon 275 kW, Praha Vršovice

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ VÝJEZDOVÉ STANICE ZZS BOSKOVICE

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ VÝJEZDOVÉ STANICE ZZS BOSKOVICE

Výkon vytápění a chlazení 25 kW / Boskovice

Naše služby

Studie a energetická koncepce

Projekce zdrojů tepla, chladu a elektřiny

Monitoring tepelných čerpadel

Montáže tepelných čerpadel a mikrokogenerací