Mikrokogenerační jednotky

Mikrokogenerační jednotky jsou systémy pro společnou výrobu elektřiny a tepla. Princip mikrokogeneračních jednotek spočívá ve vysoce efektivní výrobě elektrické energie, při které současně vzniká využitelné teplo.

Podrobnější informace o mikrokogeneračních jednotkách naleznete na našem specializovaném webu NEOTOWER >.

Mikrokogenerace NEOTOWER