GT Energy s.r.o.

Čs. exilu 2062/8, 143 00 Praha 4

Tel: 272 191 405

gt@gt-energy.cz


Obchodní oddělení

Michal Fryš - obchodní ředitel

frys@gt-energy.cz , 720 055 839

Ing. Roman Duda – specialista tepelných čerpadel

duda@gt-energy.cz , 778 747 572

Ing. Robert Karlík – specialista tepelných čerpadel

karlik@gt-energy.cz , 606 614 393

Bc. Sophie Hiker – specialista tepelných čerpadel pro developerské společnosti

hiker@gt-energy.cz , 720 055 706

Stanislav Klásek –  obchodník pro realizační firmy 

klasek@gt-energy.cz , 725 934 302


Objednávky + logistika + kancelář

Lucie Košíková – vedoucí kanceláře

kosikova@gt-energy.cz ,724 892 822


Technická podpora

>> Pro tepelná čerpadla IVT, ECOFOREST, HELIOTHERM, OILON, Q TON 

Ing. Pavel Michal – technický ředitel

michal@gt-energy.cz , 724 100 042

>> Pro kogenerace NEOTOWER a tepelná čerpadla YANMAR

Ing. Václav Šálek – ředitel realizací

salek@gt-energy.cz , 602 227 803


Projekční oddělení

Ing. Filip Špindler – vedoucí projekce

spindler@gt-energy.cz , 604 909 981

Ing. Michal Kletečka – projektant

kletecka@gt-energy.cz

Adam Baudisch – projektant

baudisch@gt-energy.cz

Bc. Jana Kostínková – projektant

kostinkova@gt-energy.cz


Realizace zakázek

Ing. Václav Šálek – ředitel realizací

salek@gt-energy.cz , 602 227 803


Vedení společnosti

Ing. Richard Beber - ředitel společnosti

beber@gt-energy.cz 

Ing. Marek Bláha - jednatel

blaha@gt-energy.cz , 602 337 623

GT a IVT