Montáže tepelných čerpadel a mikrokogenerací

Sami zajišťujeme montáže většinou jen pro složitější a atypické zdroje tepla, chladu a elektřiny, které jsou náročné na správnou montáž a vyladění provozních stavů. U ostatních projektů zajišťujeme technický dozor pro dodavatele naší technologie. 

Montáž tepelného čerpadla

MOntáže společností GT ENERGY s.r.o.

GT ENERGY je generálním dodavatelem celého projektu a jednotlivé profese jsou řešeny subdodávkou pro GT ENERGY.

montáž tepelného čerpadla IVT

Síť montážních firem IVT CENTRUM

  • Pro montáže využíváme síť 55 montážních firem IVT CENTRUM, specializovaných na tepelná čerpadla, které mají s touto technologií dlouholeté zkušenosti 

montáže externí společností

GT ENERGY je pouze dodavatelem hlavní technologie, projektové dokumentace, technického dozoru a uvedení do provozu. 

Montáže čerpadel a mikrokogenerací

Plná technická podpora externích montážních společností

  • Externí společnost může být obchodní partner GT ENERGY, nebo vybraný dodavatel investora
  • Externí společnost získá plnou technickou a obchodní podporu GT ENERGY pro zdárné provedení díla a jeho uvedení do provozu