Rekuperace tepla tepelnými čerpadly

Technologie pro využití odpadního tepla z chlazení mléka

Technologie pro získávání odpadního tepla z chlazení mléka na farmě

Tepelné čerpadlo je ideální zařízení pro zpětné získávání tepla ze vzduchu i vody. Dokáže využívat odpadní teplo o teplotě až 50°C a dodávat teplou vodu s teplotou 60 až 120°C. Teplo je možné získávat z různých zdrojů – odpadního a větracího vzduchu, odpadní, technologické nebo bazénové vody, důlních vod a vzduchu v podzemních prostorách.

Dosažitelné úspory a návratnost investice do rekuperace tepla závisí na rozdílu teplot zdroje odpadního tepla, který máme k dispozici a potřebné teplotě topné vody, kterou tepelné čerpadlo vyrábí. Čím je rozdíl těchto teplot nižší, tím tepelné čerpadlo rekuperuje energii levněji. Druhým důležitým parametrem je doba provozu rekuperace.

V případech, kdy je rekuperace v provozu neustále (například ohřev vody v třísměnných provozech), se návratnost rekuperace pohybuje jen v řádech měsíců.   

Jednotka vzduch/voda pro získávání odpadního tepla

Montáž jednotky pro získávání tepla z odpadního vzduchu v saunových světech SAUNIA

Teplo z odpadního vzduchu

Větrací vzduch z řízeného větrání, odpadní vzduch z technologických procesů, vzduch z prostorů s velkými tepelnými zisky (servery, zimní zahrady, atria)

Technické řešení získávání tepla:

 • Umístění výparníku tepelného čerpadla přímo do místnosti s odpadním teplem
 • Odběr tepla přes vodní okruh z výměníků vzduch/voda (SAHARA) umístěných v místnosti s odpadním teplem
 • Odběr tepla z výměníků umístěných v centrálních vzduchotechnických jednotkách
 • Odběr tepla velkoplošnými výměníky bez ventilátorů

Tipy:
Tepelná čerpadla umožňují snadno rekuperovat odpadní teplo z větracího vzduchu i v případech, kdy přívodní a odvodní potrubí vzduchu je umístěno daleko od sebe a není možné využít standardní rekuperační výměník. 

Výměník pro získávání tepla z odpadní vody

Výměník pro získávání odpadního tepla z čistírny uranových vod

Teplo z odpadní vody

Technologická voda z průmyslových procesů, odpadní teplo z chlazení technologií, odpadní voda z veřejných bazénů, splašková voda z hotelů a bytových domů, důlní a průsakové vody, které je nutné z technologických důvodů přečerpávat.

Technické řešení získávání tepla:

 • Klasické deskové nebo trubkové výměníky pokud je voda bez nečistot
 • Speciální výměníky s promýváním na splaškové nebo silně znečistěné vody
 • Odběr tepla stěnou kanalizačního potrubí
 • Jednoduché výměníky z PE potrubí umístěné v jímkách a zásobnících odpadní vody

Tipy:
V případech, kdy je dodávka odpadního tepla nárazová, vyplatí se instalovat zásobníky odpadní vody, které umožní rozložit rekuperaci odpadního tepla do delšího časového úseku. 
U splaškových vod je vhodné oddělit vody z koupelen a vody z WC – zjednoduší to technické řešení výměníků.
V případě vyšších teplot odpadní vody (nad 25 °C) je vhodné využít vícestupňovou rekuperaci, kdy se v první fázi odebere teplo jen pomocí výměníku a teprve následně se odpadní vody dochladí tepelným čerpadlem.

Ostatní odpadní teplo

Teplo využitelné k rekuperaci naleznete téměř všude:

 • Řízených kvasných procesů při výrobě vína
 • Chlazení mladiny, kvasných a ležáckých tanků při výrobě piva (zde pracuje tepelné čerpadlo v režimu pivo/voda)
 • Kondenzační teplo ze stávajících chladících jednotek

Technická omezení získávání odpadního tepla:

 • Odběr rekuperované energie musí být v dosažitelné vzdálenosti od zdroje odpadního tepla
 • Výstupní teplota z tepelného čerpadla musí odpovídat potřebám odběrného místa
 • Čerpání odpadního tepla musí být technicky proveditelné tak, aby náklady na údržbu výměníků a transport energie výrazně nezhoršovaly ekonomickou bilanci systému 
 • Doby produkce odpadního tepla a jeho využití by měly mít časovou souvislost

Reference

Naše technologie najdete i v nejvyšší obytné budově v ČR

Využití odpadního tepla ve výrobním podniku

Využití odpadního tepla ve výrobním podniku

Výkon tepelných čerpadel 840 kW, České Budějovice

Vytápění a chlazení technologie v minipivovaru

Vytápění a chlazení technologie v minipivovaru

Výkon topení 32 kW / Modrava

Zdroj tepla a chladu pro vinařský provoz

Zdroj tepla a chladu pro vinařský provoz

Výkon topení/chlazení 70 kW / Velké Pavlovice

30 000

Dodaných
čerpadel

390 000 kW

Celkový instalovaný výkon
tepelných čerpadel

515 m

Nejhlubší vrt,
který využíváme

1.2 mil. m

Celková délka
využívaných vrtů

15 000 m

Největší plošný kolektor,
který využíváme