tepelná čerpadla vzduch/voda

Pro rodinné domy a středně velké budovy

Tepelná čerpadla 
Země/voda, voda/voda, vzduch/voda

Pro komerční, veřejné a obytné budovy 
Vytápění, chlazení a využití odpadního tepla

mikrokogenerační jednotky 

Společní výroba elektřiny a tepla ze zemního plynu a LPG

Od projektu po servis s jedním zkušeným partnerem

Projekce zdrojů tepla, chladu a elektřiny

Projekce zdrojů tepla, chladu a elektřiny

 • Projektujeme provozně úsporné systémy s tepelnými čerpadly a kogeneračními jednotkami.
 • Modelujeme strojovny ve 3D, včetně koordinace s 3D modelem budovy a ostatních profesí.
 • Naši projektanti mají přímou zpětnou vazbu z realizací, monitorují jejich provoz a získané zkušenosti aplikují v nových projektech.
PROJEKČNÍ ODDĚLENÍ >

Energetické poradenství a vzdělávání

 • Čerpáme a předáváme zkušenosti z více než 30 000 našich instalací tepelných čerpadel.
 • Zpracováváme energetické koncepce budov a poskytujeme poradenství v oblasti energetického hospodářství – vytápění, chlazení, využití odpadního tepla a souběžné výroby tepla a chladu.
VZDĚLÁVÁNÍ >
Energetické poradenství
Velkoobchodní prodej

Velkoobchodní prodej

 • Zastoupení a velkoobchodní prodej tepelných čerpadel ECOFOREST, HELIOTHERM, OILONYANMAR.
 • Velkoobchodní prodej tepelných čerpadel IVT (nad 20 kW) a MHI Q ton.
 • Zastoupení a velkoobchodní prodej mikrokogeneračních jednotek NEOTOWER.
NAŠE TECHNOLOGIE >

Montáže tepelných čerpadel

 • Sami montujeme většinou jen složitější a atypické zdroje tepla a chladu, které jsou náročné na správnou montáž a vyladění provozních stavů.
 • Pro partnerské montážní firmy zajišťujeme projekt, dodávku hlavní technologie, technický dozor, uvedení do provozu a servis.
MONTÁŽE >
Montáže tepelných čerpadel
Servis a monitoring provozu

Servis a monitoring provozu

 • Monitorujeme námi dodané zdroje tepla, chladu a elektřiny pomocí vlastního systému GT EcoSave.
 • Zajišťujeme servis našich technologií včetně diagnostiky a servisu chladicích okruhů tepelných čerpadel.
MONITORING ČERPADEL >