Projektová dokumentace 

Zpracováváme projektovou dokumentaci výhradně v rámci "Green Technology" s tepelnými čerpadly a kogeneračními  jednotkami. Zaměřujeme se na náročnější projekty kombinující vytápění, chlazení a využití odpadního tepla.    

projekce tepelných čerpadel

Přímá komunikace s výrobci

 • Projekční oddělení GT Energy přímo komunikuje s technickými odděleními výrobců tepelných čerpadel a mikrokogenerací, které zastupujeme.
 • Máme přístup k jedinečnému KNOW HOW, což nám umožňuje projektovat i atypické a unikátní instalace tepelných čerpadel.
 • Ve spolupráci s výrobci projektujeme systémy tak, aby byly schopny co nejlépe a nejefektivněji komunikovat s tepelným čerpadlem a nebylo pak například nutné osazovat nadřazený systém MaR, který je mnohdy výrazným prodražením a komplikací.

Kompletní projektová dokumentace

 • Dokumentaci zpracovává naše vlastní projekční oddělení, nebo smluvní partneři a to ve všech stupních PD (studie, DSP, DPS i DSPS).
 • Preferujeme dodávku projektových prací již od fáze studie, kdy jsme schopni nastavit celý projekt tak, aby všechny technologie navazovaly, spolupracovaly a dosáhlo se tak co nejnižších provozních nákladů budovy.   
 • Rozsah námi dodávané dokumentace zahrnuje vytápění, chlazení, využití odpadního tepla, VZT, MaR a elektro. 
 • Díky dlouhodobé spolupráci s dalšími firmami v oboru, máme k dispozici špičkové odborníky na návrhy vrtných polí a kompletní systémy řízení a regulace (MaR).

Projektová dokumentace pro nové budovy

Cílem naší práce je dosáhnout co nejnižších provozních nákladů budovy a to volbou správného typu tepelného čerpadla, systému distribuce tepla a chladu a kombinací s dalšími technologiemi v budově.   

3d model ecoforest

Cílem je dosažení co nejnižších provozních nákladů

 • Pro dosažení nízkých provozních nákladů využíváme kombinace špičkových technologií jako jsou vysokoteplotní tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody, mikrokogenerační jednotky s vysokou účinností a tepelná čerpadla země/voda a vzduch/voda s těmi nejvyššími topnými faktory.  
 • Nebojíme se jednotlivé technologie kombinovat tak, aby se maximálně využilo jejich výhod pro dosažení nízkých provozních nákladů celé budovy. 

Projektová dokumentace pro rekonstrukce stávajících zdrojů tepla a chladu 

Cílem naší práce je optimalizovat provozní náklady s ohledem na technická a prostorová omezení, se kterými se u stávajících objektů většinou setkáváme.  

3 D scan gt energy

3D SCAN BUDOVY

 • Pro rekonstrukce, které jsou mnohdy velmi náročné, protože k nim neexistuje projektová dokumentace nebo jsou prostory velmi zaplněné, používáme 3D scanner pro zaměření. To následně používáme pro koordinaci se stávajícími konstrukcemi a technologiemi.

Propojení se stávajícími technologiemi

 • Nové zdroje tepla a chladu propojujeme se stávající technologií tak, aby se využilo ještě životaschopné původní vybavení například jako špičkový nebo záložní zdroj tepla.    

Zpětná vazba mezi projekcí a skutečným provozem technologie

Dbáme na to, aby naši projektanti nebyli odtrženi od reality, měli přímou zpětnou vazbu z realizací a získané provozní poznatky aplikovali v nových projektech. 

GT ECOSAVE

 • Projekční team aktivně využívá náš systém pro monitoring zdrojů tepla a chladu GT EcoSave. Může snadno vyhodnotit chování navržených technologií (počty sepnutí kompresoru, dynamiku změn provozních stavů) a na základě těchto dat optimalizovat další projekty.    
 • Naši projektanti nezůstávají jen u projekce, výpočtů a hydrauliky, ale nahlíží částečně i do projekce MaR, kde jsou schopni projekty personalizovat a uzpůsobit, aby odpovídaly požadavkům zákazníka i navržené technologie.