Studie, projekty a monitoring tepelných čerpadel

Služby

Praktické zkušenosti s návrhy, realizacemi a provozováním více než 30 000 tepelných čerpadel jsou naší jedinečnou konkurenční výhodou. V rámci projekční a expertní činnosti využíváme naše dlouholeté zkušenosti pro návrhy úsporných technologii pro nové i stávající budovy.

Studie a energetické koncepce


Návrh nebo kontrola technického řešení

  • Pro zadané parametry (požadavek na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, zdroje odpadního tepla) navrhneme odpovídající technické řešení zdroje tepla, případně chladu. Rozpracování technického řešení do podoby projektové dokumentace, si zajišťuje objednatel.
  • Již navržená technická řešení, využívající technologie prezentované na webu www.projektuj-tepelná-čerpadla.cz, autorizujeme z hlediska správného návrhu výkonu zdroje tepla a chladu, hydraulického zapojení a logiky provozu.

Energetická koncepce budovy

  • Kompletní návrh technického řešení vytápění, chlazení, přípravy teplé vody a případně výroby elektřiny z fotovoltaické elektrárny nebo mikrokogenerační jednotky.
  • Obsahuje stanovení energetických bilancí, posouzení možných variant řešení a podrobnější rozpracování nejvhodnější varianty, obsahující návrh optimálního výkonu, hydraulického zapojení a logiky provozu.

Projektová dokumentace

Kompletní projektová dokumentace vytápění, chlazení a využití odpadního tepla

  • Dokumentaci zpracovává naše vlastní projekční oddělení, nebo smluvní partneři.
  • Zajišťujeme projektovou dokumentaci výhradně pro „zelené technologie“ – tepelná čerpadla a mikrokogenerační jednotky.
  • Rozsah dokumentace zahrnuje vytápění, chlazení, VZT, MaR a elektro.

Monitoring tepelných čerpadel GT EcoSave

Cloud monitoring pro bezstarostný provoz tepelných čerpadel a jejich optimalizaci

  • Monitoring GT EcoSave odhaluje chyby, které by se v běžném provozu tepelného čerpadla odhalily až za dlouhou dobu nebo vůbec. Tím výrazně pomáhá ke snížení provozních nákladů a prodloužení životnosti. Předchází stavu, kdy systém s tepelným čerpadlem funguje z pohledu investora bezchybně (topí, chladí), ale přitom může vykazovat zásadní nedostatky.
  • Přístup k monitoringu GT EcoSave má nejen servisní oddělení, ale také naše projekční oddělení. Projektanti tak mají přímou zpětnou vazbu z realizací a poznatky aplikují v nových projektech.