Studie a energetická koncepce

Energetická koncepce

Zhodnotíme energetické potřeby budovy a vnitřní technologie jako celku a navrhneme zásobování teplem, chladem a případně elektřinou pro celý objekt.

Proč je výhodné nechat si zpracovat energetickou koncepci?

Vyhnete se běžné chybě, kdy návrh vytápění, chlazení a případné energetické požadavky technologií řeší nezávisle na sobě několik specialistů.

Získáte záruku, že budou zohledněny požadavky na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení a možnost využití odpadního tepla, případně možnosti dalších technologií a jejich vzájemná synergie. Pokud jsou profese řešeny nezávisle několika specialisty, systémy nemusí být propojené a často dochází k maření energie (nevyužití odpadního tepla) a navýšení investice (oddělené zdroje tepla a chladu).

Energetická koncepce GT Energy vám ukáže i jiné možnosti zásobování energiemi než ty, se kterými běžně pracují jednotliví specialisté projektující budovu.

Co koncepce obsahuje?

  • Zmapování dostupných zdrojů energie a vyhodnocení jejich možných vzájemných kombinací.
  • Stanovení orientačních investičních a provozních nákladů pro více variant.

Jaký je rozdíl mezi cenovou nabídkou a energetickou koncepcí?

  • Cenová nabídka je pasivní reakce na poptávku – pouze se ocení technologie požadovaná zadavatelem a nezohlední se možné úspory investičních nebo provozních nákladů.
  • Energetická koncepce vyžaduje tvůrčí přístup, dlouholeté zkušenosti a dobrý přehled o vhodných a dostupných technologiích z pohledu technické proveditelnosti, ekonomické efektivity a enviromentálních dopadů.

Proč koncepci od GT Energy?

  • Energetické koncepce nás neživí a nevytváříme tak „tlusté spisy“ plné frází. Získáte stručný dokument obsahující jen důležitá fakta pro snadné a rychlé rozhodování.
  • Sledujeme vývoj úsporných technologií ve světě a ty nejlepší využíváme.
  • Můžeme doporučit nejvhodnější technologii, protože nejsme vázáni jen na jednu značku.
  • Nejsme teoretici. Doporučená technická řešení jsme také schopni realizovat.
  • Máme zkušenosti z více než 30 000 instalací tepelných čerpadel, která jsme doposud navrhli a dodali.

Reference

Naše technologie najdete i v nejvyšší obytné budově v ČR

Geotermální vytápění areálu ZOO

Geotermální vytápění areálu ZOO

Geotermální vytápění areálu ZOO - Ústí nad Labem

Vytápění a chlazení technologie v minipivovaru

Vytápění a chlazení technologie v minipivovaru

Výkon topení 32 kW / Modrava

Příprava teplé vody 85°C pro hovězí porážku

Příprava teplé vody 85°C pro hovězí porážku

Výkon 330 kW / Hradišťský Újezd

Naše služby

Studie a energetická koncepce

Projekce zdrojů tepla, chladu a elektřiny

Monitoring tepelných čerpadel

Montáže tepelných čerpadel a mikrokogenerací