Mikrokogenerace

Co to umí?

Mikrokogenerační jednotky jsou systémy pro společnou výrobu elektřiny a tepla. Princip mikrokogeneračních jednotek spočívá ve vysoce efektivní výrobě elektrické energie, při které současně vzniká využitelné teplo.

Co je to kogenerace?

Kogenerace je kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) ze zemního plynu, LPG nebo bioplynu. Její specifickou součástí je mikrokogenerace, kde mají jednotky elektrický výkon do 50 kW a tepelný výkon do 100 kW.

Při samostatné výrobě elektřiny ve velké elektrárně, je účinnost využití paliva 30 až 40 %, protože teplo vzniklé pří výrobě elektřiny se v tak velkém množství dá využít jen částečně. U kogenerace se využije všechno teplo vzniklé při výrobě elektřiny a účinnost využití paliva se tak může pohybovat i kolem 90 %.

Jaké jsou výhody mikrokogenerace?

Mikrokogenerační jednotky jsou v poměru k velkým kogeneračním jednotkám v přepočtu na 1 kW výkonu výrazně dražší. Mají ale obrovskou výhodu v tom, že tyto menší zdroje elektřiny a tepla jsou umístěné přímo v místě jejich spotřeby. Dají se přímo využívat v desítkách tisíc budov (bytové domy, hotely, bazény, nemocnice, výrobní podniky, internáty) a odpadají tak velké ztráty při přenosu elektrické energie i tepla na velké vzdálenosti. Provoz mikrokogeneračních jednotek je díky tomu mimořádně efektivní, což se projevuje jednak podstatným snížením emisí CO2 a hlavně výrazným snížením nákladů na elektřinu a teplo v budově.

Proč mikrokogeneraci
od GT Energy?

  • Zastupujeme předního německého dodavatele mikrokogeneračních jednotek RMB/ENERGIE GmbH.
  • V našich mikrokogeneracích se využívají vysoce odolné japonské motory YANMAR.
  • Mikrokogenerační jednotky NEOTOWER jsou vyladěné na dosažení maximální možné účinnosti přeměny energie plynu na elektřinu a teplo.
  • Výkonově se přizpůsobíme jakékoliv budově s požadovaným elektrickým výkonem mikrokogenerace 2 až 100 kW.

Reference

Naše technologie najdete i v nejvyšší obytné budově v ČR