Vysokoteplotní vzduch/voda SANDEN AQUAECO

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody s vysokým topným faktorem a konstantní teplotou výstupní vody.  

Co přináší?

  • Mimořádně nízké náklady na přípravu teplé vody
  • Velké množství vody o teplotě 65°C
  • Možnost využití tepla z odpadního větracího vzduchu 

Výhody SANDEN:

  • Výstupní teplota 65°C při teplotě venkovního vzduchu -15°C
  • Kaskádní zapojení pro budovy s vyšší spotřebou vody
  • Moderní japonská technologie ECO CUTE s chladivem CO2
  • Vnitřní provedení pro snadné a bezpečné umístění tepelného čerpadla 

Pro koho jsou vhodná?

  • Objekty se spotřebou teplé vody 500 až 5 000 l za den
  • Podnikatelské provozovnym hotely, ubytovny, penziony, sportoviště
  • Bytové domy, rodinné domy s vysokou spotřebou vody 

Prohlédnětě si prezentaci SANDEN AquaEco2:

Popis tepelného čerpadla pro ohřev vody SANDEN AquaEco2

Tepelné čerpadlo vzduch/voda je ve vnitřním provedení a využívá venkovní vzduch přiváděný potrubím. Kompresor, ventilátor i oběhové čerpadlo jsou frekvenčně řízené. Stálá výstupní teplota 65°C a provozní teploty od -15°C do +43°C, umožňují ohřívat vodu prakticky celoročně a využít toto tepelné čerpadlo například i jako rekuperátor odpadního tepla. Teplá voda se ohřívá průtokově, rovnou ve výměníku tepelného čerpadla.

Výstupní teplota je pevně nastavena na 65°C a není možné jí měnit. Řídící jednotka si upravuje průtok tepelným čerpadlem tak, aby byla zachována konstantní výstupní teplota. I když je zásobník teplé vody zcela vychlazený, dodává tepelné čerpadlo do jeho horní části vodu o teplotě 65°C a tu je možné okamžitě odebírat (bez čekání než se postupně ohřeje celý zásobník).

Výkon tepelného čerpadla Aquaeco2 v režimu ECO je 3,5 kW, v režimu COMFORT je 4,5 kW. Potřebný průtok vzduchu je maximálně 800 m3/hod, elektrické připojení 240 V, 15 A. Pro vyšší výkony je možné skládat tato tepelná čerpadla do kaskád.

Reálně dosažené úspory

První instalace tepelného čerpadla SANDEN Aquaeco2 snížila spotřebu energie na přípravu teplé vody o 93% a platby za energie o 86%