Expertní činnost

Zkušenosti získané praxí jsou naší nejdůležitější konkurenční výhodou. V rámci Expertní činnosti využíváme naše dlouholeté zkušenosti pro návrhy úsporných technologii pro nové i stávající budovy.  

Pro nové budovy

 • Návrh Energetické koncepce zásobování budov teplem a chladem
 • Oponentní posudky navržených technických řešení

Pro stávající budovy

 • Zjištění potenciálu úspor provozních nákladů
 • Měření potenciálu využitelného odpadního tepla
 • Návrh vhodné technologie

energetická koncepce gt energy

Co je energetická koncepce?

 • Návrh zásobování teplem, chladem a případně elektřinou pro celý objekt.
 • Zhodnocení energetických potřeb budovy a vnitřní technologie jako celku.

Proč je výhodné nechat si zpracovat energetickou koncepci?

 • Vyhnete se běžné chybě, kdy návrh vytápění, chlazení a případné energetické požadavky technologií řeší nezávisle na sobě několik specialistů. Systémy nejsou propojené a často se například vytápí a zároveň o kus vedle zbytečně vypouští využitelné odpadní teplo z chlazení.  
 • Energetická koncepce vám ukáže i jiné možnosti zásobování energiemi než ty, se kterými běžně pracují jednotliví specialisté projektující budovu.     

Co koncepce obsahuje? 

 • Zmapování dostupných zdrojů energie a vyhodnocení jejich možných vzájemných kombinací.
 • Stanovení předběžných investičních a provozních nákladů pro více variant.    

Kolik zpracování koncepce stojí?

 • Koncepce je účtována v hodinové sazbě + případné cestovní náklady.
 • Sazba „GT Expert“ za vedení projektu, návrh a prezentaci koncepce je 950 Kč/hod.
 • Sazba „GT Technik“ za odborné práce, výpočty a zpracování podkladů je 450 Kč/hod.
 • Náklady na zpracování koncepce se obvykle vrátí již během prvních týdnů provozu budovy. 

Jaký je rozdíl mezi cenovou nabídkou a energetickou koncepcí?            

 • Cenová nabídka je pasivní reakce na poptávku – pouze se ocení technologie požadovaná zadavatelem. 
 • Energetická koncepce vyžaduje tvůrčí přístup, dlouholeté zkušenosti a dobrý přehled o vhodných a dostupných technologiích.

Proč koncepci od GT Energy?

 • Energetické koncepce nás neživí a nevytváříme tak „tlusté spisy“ plné frází.  Získáte stručný dokument obsahující jen důležitá fakta pro snadné a rychlé vyhodnocení variant.
 • Sledujeme vývoj úsporných technologií ve světě a ty nejlepší využíváme. 
 • Můžeme doporučit nejvhodnější technologii, protože nejsme vázáni jen na jednu značku.
 • Nejsme teoretici. Doporučená technická řešení jsme také schopni realizovat.
 • Máme zkušenosti z více než 10 000 instalací tepelných čerpadel, která jsme doposud dodali.